Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425, příspěvková organizace

Okružní 425, Rokytnice, 755 01 Vsetín

+420 571 412 280
+420 739 492 055
Datová schránka - ackhm2i

 

O NÁS

 
 
Naše mateřská škola byla uvedena do provozu 15.1.1979 jako čtyřtřídní, pavilónová na sídlišti v Rokytnici. Od dob svého založení prošla mnohými změnami. Po zrušení jeslí se rozšířila o další pavilon, kde od roku 1993 je speciální třída pro děti s vadami zraku a ortoptická ambulance.
           
Od roku 1991 má škola právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací Města Vsetína.
Postupně se modernizují vnitřní i venkovní prostory mateřské školy.
 
V rámci projektu přeshraniční spolupráce „Blíž k přírodě-blíž k sobě“ byly na zahradě vybudovány nové hrací prvky jako jsou pružinové houpačky, pískoviště, hrací sestavy, pryžové hřiště, odpočinkové a hrací zóny pod markýzou, dřevěné domečky, houpací chodník nebo kůly pro přecházení a seskok.
 
Z druhého projektu "Vzdělávání bez hranic" byla vybudována keramická dílna, ktará slouží k "hliněnému vzdělávání" dětí i dospělých. Na zrekonstruovanou opěrnou zeď byly nainstalovány výukové prvky, které jsou tématicky zaměřené na profese.Byla pořízena výuková socha CALVIN, která slouží k pohybovým i poznávacím aktivitám.
Spolu s výsadbou nové zeleně získává školní zahrada postupně „novou tvář“.
 
Mateřská škola pracuje podle ŠVP s názvem „Hrajeme si celý rok“. Jak z názvu vyplývá, realizace obsahu vzdělání probíhá přirozenou cestou a způsobem, který je dítěti blízký. Učení je názorné, založené na vlastní činnosti dětí a na jejich prožitcích.
ŠVP si klade za cíl hravými formami dát dětem dobré základy do života a základy pro další vzdělávání.
 
V současné době má mateřská škola pět běžných tříd a jednu speciální třídu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kde jsou přijímány děti na základě doporučení SPC pro zrakově postižené.

 

 

 

TOPlist

Antispam.er.cz