Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425, příspěvková organizace

Okružní 425, Rokytnice, 755 01 Vsetín

+420 571 412 280
+420 739 492 055
Datová schránka - ackhm2i

 

TOPlist

Antispam.er.cz

Vážení rodiče, pro rozhodnutí o přijetí i nepřijetí si můžete chodit ve dnech od 30.5. - 5.6.2024 od 8:00 do 13:00 nebo po telefonické domluvě (739492055). Naleznete mě ve třídě KUŘÁTEK - tam kde probíhal zápis. 

SEZNAM ŽADATELŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn Úřední deska a webová stránky školy a na webových stránkách mateřské školy www.msrokytnice.cz. nejméně po dobu 15 dnů, tj. od 28.05.2023 do 14.06.2023. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání.

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

MS8/2024/22

přijímá se

MS8/2024/33

přijímá se

MS8/2024/62

přijímá se

MS8/2024/94

přijímá se

MS8/2024/108

přijímá se

MS8/2024/120

přijímá se

MS8/2024/123

přijímá se

MS8/2024/125

přijímá se

MS8/2024/137

přijímá se

MS8/2024/139

přijímá se

MS8/2024/142

přijímá se

MS8/2024/158

přijímá se

MS8/2024/171

přijímá se

MS8/2024/175

přijímá se

MS8/2024/201

přijímá se

MS8/2024/209

přijímá se

MS8/2024/227

přijímá se

MS8/2024/242

přijímá se

MS8/2024/246

přijímá se

MS8/2024/251

přijímá se

MS8/2024/252

přijímá se

MS8/2024/254

přijímá se

MS8/2024/243

přijímá se

MS8/2024/57

přijímá se

MS8/2024/30

přijímá se

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425, příspěvková organizace

 

Zveřejněno dne 28.05.2023