Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425, příspěvková organizace

Okružní 425, Rokytnice, 755 01 Vsetín

+420 571 412 280
+420 739 492 055
Datová schránka - ackhm2i

 

TOPlist

Antispam.er.cz

Prázdninový provoz 2023

30.05.2023 10:47

 

Provoz školek o prázdninách ve Vsetíně pro školní rok 2022/2023

zapis-ms-vsetin.cz/

Na základě dohody mateřských škol (MŠ) se zřizovatelem, jímž je město Vsetín, byl vypracován harmonogram jejich provozu o letních prázdninách.

Stejně jako v minulých letech budou v průběhu letních prázdnin v provozu současně vždy dvě MŠ, v posledním srpnovém týdnu pak již „pojedou naplno“ všechny. Společná kapacita otevřených školek by podle zkušeností z uplynulých let měla pokrýt zájem rodičů z celého města.

O prázdninách budou mateřinky otevřeny dle následujícího harmonogramu:

  • MŠ Trávníky (3 třídy)           3. 7. – 7. 7.
  • MŠ Luh (5 tříd)                     3. 7. – 14. 7.
  • MŠ Na Kopečku (2 třídy)     10. 7. – 14. 7.
  • MŠ Ohrada (3 třídy)              17. 7. – 28. 7.
  • MŠ Rokytnice (6 tříd)           17. 7. – 28. 7.
  • MŠ Benátky (3 třídy)             31. 7. – 11. 8.
  • MŠ Kobzáňova (5 tříd)          31. 7. – 11. 8.
  • MŠ Jasenka (2 třídy)             14. 8. – 25. 8.
  • MŠ Sychrov (5 tříd)              14. 8. – 25. 8.

Ve dnech 28. až 31. srpna budou v provozu všechny mateřské školy.

Letos poprvé budou rodiče přihlašovat děti k prázdninové docházce do MŠ elektronicky na webu www.zapis-ms-vsetin.cz, a to ve dnech 1. a 2. června. „Jen v případě, že nemají přístup k internetu, musí dítě přihlásit ve školce, o kterou mají zájem, a která jim dítě zaregistruje. Těmto rodičům doporučujeme přijít do vybrané školky hned v 8 hodin ráno, neboť jediným kritériem pro přijetí je čas zaregistrování. Školky budou přihlášky přijímat do naplnění kapacit,“ upozornil místostarosta pro školství Pavel Bartoň (ANO 2011) s tím, že prázdninový provoz slou­ží dětem, které již docházejí do některé ze vsetínských mateřských škol. Podání přihlášky v určité MŠ je až v den nástupu.

Poplatky spojené s docházkou do náhradní MŠ uhradí v den nástupu v hotovosti do pokladny MŠ, do níž dítě nastupuje. Bez uhrazení poplatků nebude přijato.

 

 

Informace k přijímání dětí do mateřských škol ve Vsetíně pro školní rok 2023/2024

 

ROZHODOVÁNÍ

do 30 dnů od podání žádosti

Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné mateřské škole se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.

Ředitelé jednotlivých škol rozhodnou podle postupu MŠ při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Postup MŠ při přijímání je jednotný pro všechny MŠ a je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti.

Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Termín stanoví ředitel/ka školy při zápisu.

 

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ

Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.

Každá MŠ zveřejní v souladu se školským zákonem seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti o přijetí, a to na veřejně přístupném místě v MŠ a na webových stránkách školy.

Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo, přidělené příslušnou MŠ, nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v této MŠ přijati a zákonným zástupcům bude písemně doručeno rozhodnutí o nepřijetí.