Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425, příspěvková organizace

Okružní 425, Rokytnice, 755 01 Vsetín

+420 571 412 280
+420 739 492 055
Datová schránka - ackhm2i

 

TOPlist

Antispam.er.cz

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022

25.05.2021 08:16

SEZNAM ŽADATELŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn  a na webových stránkách mateřské školy www.msrokytnice.cz. nejméně po dobu 15 dnů, tj. od 25.5.2021 do 9.6.2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání.
 

Registrační číslo

Výsledek řízení

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

MS8/2021/21

Přijato

 

MS8/2021/206

Přijato

MS8/2021/24

Přijato

 

MS8/2021/210

Přijato

MS8/2021/35

Přijato

 

MS8/2021/213

Přijato

MS8/2021/10

Přijato

 

MS8/2021/214

Přijato

MS8/2021/56

Přijato

 

MS8/2021/200

Přijato

MS8/2021/61

Přijato

 

MS8/2021/219

Přijato

MS8/2021/64

Přijato

 

MS8/2021/229

Přijato

MS8/2021/65

Přijato

 

MS8/2021/230

Přijato

MS8/2021/66

Přijato

 

MS8/2021/231

Přijato

MS8/2021/76

Přijato

 

MS8/2021/237

Přijato

MS8/2021/84

Přijato

 

MS8/2021/199

Přijato

MS8/2021/86

Přijato

 

MS8/2021/192

Přijato

MS8/2021/94

Přijato

 

MS8/2021/215

Přijato

MS8/2021/103

Přijato

 

MS8/2021/267

Přijato

MS8/2021/105

Přijato

 

MS8/2021/223

Přijato

MS8/2021/117

Přijato

 

MS8/2021/273

Přijato

MS8/2021/137

Přijato

 

MS8/2021/38

Přijato

MS8/2021/142

Přijato

 

MS8/2021/252

Přijato

MS8/2021/163

Přijato

 

MS8/2021/181

Přijato

MS8/2021/167

Přijato

 

MS8/2021/310

Přijato

MS8/2021/179

Přijato