Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425, příspěvková organizace

Okružní 425, Rokytnice, 755 01 Vsetín

+420 571 412 280
+420 739 492 055
Datová schránka - ackhm2i

 

TOPlist

Antispam.er.cz

OBNOVENÍ PROVOZU OD 12.4.2021

09.04.2021 08:07

VÁŽENÍ RODIČE,

vzhledem K tomu, že vláda rozvolnila opatření, můžeme znovu zahájit provoz. Rozvolnění se týká dětí, které mají povinný rok předškolní docházky, dětí odkladových a dětí rodičů, kteří pracují ve složkách ZIS.

Provoz záhájíme v pondělí 12.4.2021. Děti budou umístěny do svých třít v počtu 15 dětí. Děti rodičů ZIS budou umístěny do žlutého pavilonu, do třídy Sluníček.

 

PODMÍNKY PRO VSTUP A PŘIJETÍ

-        Testování bude probíhat v suterénu za hlavními dveřmi v každém paviloně, vždy v pondělí a ve čtvrtek výtěrem z přední části nosu - pokud rodič nesouhlasí s tímto testováním, přinese si certifikovaný test ze slin, kdy jej pod dozorem provede dítěti a dohlížející pedagog dohlédne na testování a v zápětí jej vyhodnotí.

-        Dítě bude vstupovat do třídy a po celou dobu pobytu v MŠ může být bez ochrany nosu a úst

-        V šatně nebudou přítomny více jak 4 osoby ( 2x jeden rodič+ dítě).

-        Doprovázející osoby jsou povinny mít zakrytá ústa respirátorem minimálně třídy FFP- 2. Pokud tomuto takto nebude, nebudou osoby do budovy vpuštěny.

-        Každá osoba, vstupující do MŠ  je povinna si vydezinfikovat ruce dostupným desinfekčním prostředkem u vstupu do MŠ.

-        Dítě s doprovodem se dostaví k docházce nejpozději do 8, 00 hodin. Poté již na příchod dítěte, pokud nebude předem řádně omluveno, nereflektujeme.

-        Pokud se dítě dostaví jiny den než pondělí, upozorněte na to prosím telefonicky ředitelku na telefonním čísle 739492055

-        Pokud bude dítě vykazovat příznaky infekčního onemocnění:

·       kašel

·       rýma

·       teplota

·       zažívací obtíže

·       bolesti hlavy, kloubů a svalů

·       celková schvácenost a zmatenost

·       záněty v očích

nebude do MŠ vpuštěno.

-        Rozdělení do tříd nebude k dispozici a pokud nevíte, kde vaše dítě bude, zavolejte si na tel. číslo 739492055

-        V době vstupu do mateřské školy je vedením školy zakázáno používat jakékoliv hlasové, či obrazové záznamy vzhledem k opatření GDPR.  Osoby tento zákaz porušující, budou z budovy vykázány.

 

Žádám rodiče,aby  při jakékoliv nejasnosti k docházce, či testování  kladli dotazy ředitelce MŠ na telefonním čísle 739492055

 

Prosím rodiče o zodpovědné jednání a spolupráci.

Žádná opatření jsme si nevymysleli a některá nás vysloveně netěší, nicméně jsou nutná a vymahatelná nadřízenými orgány.

Chceme přeci mít nejen své děti zdravé a spokojené.

My zaměstnanci uděláme vše pro bezpečnost a zdraví vašich dětí i nás všech, tak nás prosím, v našem úsilí podpořte.

Děkuji za pochopení a spolupráci a těším se na shledání s vámi všemi