Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425

Rokytnice 425, 755 01 Vsetín

+420 571 412 280
+420 739 492 055
Datová schránka - ackhm2i
email-info@msrokytnice.cz

 

TOPlist

Antispam.er.cz

Tradiční akce v mateřské škole:

¨     maňáskové divadlo v MŠ hrají dětem pravidelně p.učitelky

¨     divadelní, zábavné a hudební programy v kině Vatra, v DK - dle nabídky OŠaK

¨     Valašské záření

¨     pravidelné vzdělávací lekce v dětské knihovně v Rokytnici

¨     divadlo R.Horákové z Hodonína v MŠ – pohádky pro děti

¨     kouzelnické představení v MŠ

¨     výstava drobného zvířectva v Dolíčku

¨     výstavy na MěÚ Vsetín

¨     Mikulášský den před MěÚ – zdobení vánočního stromečku, soutěže, pohádky

¨     Mikulášská nadílka v MŠ – soutěže, zdobení vánočního stromečku, dárky

¨     fotografování dětí na PF 2010

¨     oslavy vánočních svátků s rozdáváním dárků v jednotlivých třídách

¨     vánoční tvoření s rodiči v MŠ

¨     vánoční dílna v Alcedu

¨     vánoční tvoření v ZŠ Rokytnice

¨     návštěva předškoláků v 1.třídě ZŠ Rokytnice

¨     karneval v MŠ – soutěže, rej masek…

¨     Velikonoce v Alcedu -  tvořivá dílna

¨     velikonoční tvoření s rodiči v MŠ

¨     akademie mateřských škol „ Co umíme, co dovedeme“

¨     fotografování na „tablo“

¨     výstava výtvarných prací na spojovací chodbě, v prostorách školy

¨     slavnostní rozloučení s předškoláky - skládání dětské maturity s pasováním na „školáky“

¨     návštěva cukrárny, restaurace – Magistr, Pohoda, Pančava, U Výchopňů

¨     fotografování dětí na konci školního roku

 

 

 

 

 

Sportovní a  turistické akce, exkurze:

 

 

¨     cvičení ve sportovní hale na Lapači pod vedením trenéra ze Vsetínské sportovní

¨     ozdravný pobyt v solné jeskyni – Fitness centrum Kohútek

¨     běh kolem MŠ Benátky

¨     předplavecká výuka v Městských lázních

¨     návštěva vsetínského zámku s rozhlednou

¨     hledání pokladu - chůze v terénu po vyznačené trase s plněním úkolů

¨     výlety do okolí  - Hovězí, Žamboška, Semetín

¨     návštěva psího útulku v Jasenicích

¨     tématická a branná vycházka do Janišova

¨     pohádková stezka - Trávníky

¨     sběr odpadků na Žambošce – ekologický týden

¨     školní výlet do ZOO Lešná

¨     sportovní olympiáda - diplomy, medaile

¨     Den Země – Pánská zahrada

¨     krmení zvěře, úklid lesa na Žambošce