Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425

Rokytnice 425, 755 01 Vsetín

+420 571 412 280
+420 739 492 055
Datová schránka - ackhm2i
email-info@msrokytnice.cz

 

TOPlist

Antispam.er.cz

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

26.05.2020 11:09

SEZNAM ŽADATELŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn  a na webových stránkách mateřské školy www.msrokytnice.cz. nejméně po dobu 15 dnů, tj. od 26.5.2020 do 10.6.2020. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání.
 

Registrační číslo

Výsledek řízení

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

MS8/2020/6

Přijato

 

MS8/2020/134

Přijato

MS8/2020/12

Přijato

 

MS8/2020/140

Přijato

MS8/2020/22

Přijato

 

MS8/2020/169

Přijato

MS8/2020/40

Přijato

 

MS8/2020/179

Přijato

MS8/2020/58

Přijato

 

MS8/2020/186

Přijato

MS8/2020/15

Přijato

 

MS8/2020/192

Přijato

MS8/2020/61

Přijato

 

MS8/2020/193

Přijato

MS8/2020/64

Přijato

 

MS8/2020/195

Přijato

MS8/2020/74

Přijato

 

MS8/2020/200

Přijato

MS8/2020/84

Přijato

 

MS8/2020/209

Přijato

MS8/2020/87

Přijato

 

MS8/2020/213

Přijato

MS8/2020/88

Přijato

 

MS8/2020/225

Přijato

MS8/2020/89

Přijato

 

MS8/2020/232

Přijato

MS8/2020/105

Přijato

 

MS8/2020/32

Přijato

MS8/2020/109

Přijato

 

MS8/2020/254

Přijato

MS8/2020/112

Přijato

 

MS8/2020/257

Přijato

MS8/2020/133

Přijato

 

 

 

 Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425