Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425

Rokytnice 425, 755 01 Vsetín

+420 571 412 280
+420 739 492 055
Datová schránka - ackhm2i
email-info@msrokytnice.cz

 

Tradiční akce v mateřské škole:

      Kulturně-společenské události:

     · divadelní, zábavné a hudební programy - MŠ, Vatra, DK, ZUŠ

     · Valašské záření

     · pravidelné vzdělávací lekce v dětské knihovně v Rokytnici

     · kouzelnické představení v MŠ

     · výstava drobného zvířectva v Dolíčku

     · výstavy na MěÚ Vsetín, na Vsetínském zámku

     · Mikulášský den před MěÚ – zdobení vánočního stromečku, soutěže, pohádky

     · Mikulášská nadílka v MŠ – soutěže, zdobení vánočního stromečku, dárky

     · fotografování dětí na PF

     · oslavy vánočních svátků s rozdáváním dárků v jednotlivých třídách

     · vánoční tvoření s rodiči v MŠ

     · vánoční dílna v Alcedu, na Vsetínském zámku

     · vánoční tvoření v ZŠ Rokytnice

     · návštěva předškoláků v 1.třídě ZŠ Rokytnice

     · karneval v MŠ – soutěže, rej masek…

     · Velikonoce v Alcedu - tvořivá dílna

     · velikonoční tvoření s rodiči v MŠ

     · akademie mateřských škol „ Co umíme, co dovedeme“

     · fotografování na „tablo“

     · výstava výtvarných prací na spojovací chodbě, v prostorách školy

     · slavnostní rozloučení s předškoláky - skládání dětské maturity s pasováním na „školáky“

     · návštěva cukrárny, restaurace

     · fotografování dětí na konci školního roku

 

      Sportovní a turistické akce, exkurze:

     · cvičení ve sportovní hale na Lapači pod vedením instruktorů

     · ozdravný pobyt v solné jeskyni – Fitness centrum Kohútek, U Růžičků

     · běh kolem MŠ Benátky

     · předplavecká výuka v Městských lázních

     · návštěva Vsetínského zámku s rozhlednou

     · hledání pokladu - chůze v terénu po vyznačené trase s plněním úkolů

     · výlety do okolí - Hovězí, Žamboška, Semetín, Ústí

     · pohádková stezka

     · sběr odpadků na Žambošce – ekologický týden

     · školní výlet do ZOO Lešná

     · sportovní olympiáda - diplomy, medaile

     · Den Země, Den stromů – Pánská zahrada

     · krmení zvěře, úklid lesa na Žambošce

 

 

TOPlist

Antispam.er.cz