Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425

Rokytnice 425, 755 01 Vsetín

+420 571 412 280
+420 739 492 055
Datová schránka - ackhm2i
email - info@msrokytnice.cz

Tradiční akce v mateřské škole:

Kulturně-společenské události:

· divadelní, zábavné a hudební programy - MŠ, Vatra, DK, ZUŠ

· Valašské záření

· pravidelné vzdělávací lekce v dětské knihovně v Rokytnici

· kouzelnické představení v MŠ

· výstava drobného zvířectva v Dolíčku

· výstavy na MěÚ Vsetín, na Vsetínském zámku

· Mikulášský den před MěÚ – zdobení vánočního stromečku, soutěže, pohádky

· Mikulášská nadílka v MŠ – soutěže, zdobení vánočního stromečku, dárky

· fotografování dětí na PF

· oslavy vánočních svátků s rozdáváním dárků v jednotlivých třídách

· vánoční tvoření s rodiči v MŠ

· vánoční dílna v Alcedu, na Vsetínském zámku

· vánoční tvoření v ZŠ Rokytnice

· návštěva předškoláků v 1.třídě ZŠ Rokytnice

· karneval v MŠ – soutěže, rej masek…

· Velikonoce v Alcedu - tvořivá dílna

· velikonoční tvoření s rodiči v MŠ

· akademie mateřských škol „ Co umíme, co dovedeme“

· fotografování na „tablo“

· výstava výtvarných prací na spojovací chodbě, v prostorách školy

· slavnostní rozloučení s předškoláky - skládání dětské maturity s pasováním na „školáky“

· návštěva cukrárny, restaurace

· fotografování dětí na konci školního roku

 

Sportovní a turistické akce, exkurze:

· cvičení ve sportovní hale na Lapači pod vedením instruktorů

· ozdravný pobyt v solné jeskyni – Fitness centrum Kohútek, U Růžičků

· běh kolem MŠ Benátky

· předplavecká výuka v Městských lázních

· návštěva Vsetínského zámku s rozhlednou

· hledání pokladu - chůze v terénu po vyznačené trase s plněním úkolů

· výlety do okolí - Hovězí, Žamboška, Semetín, Ústí

· pohádková stezka

· sběr odpadků na Žambošce – ekologický týden

· školní výlet do ZOO Lešná

· sportovní olympiáda - diplomy, medaile

· Den Země, Den stromů – Pánská zahrada

· krmení zvěře, úklid lesa na Žambošce