Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425

Rokytnice 425, 755 01 Vsetín

+420 571 412 280
+420 739 492 055
Datová schránka - ackhm2i
email-info@msrokytnice.cz

 

TOPlist

Antispam.er.cz

Rozhodnutí o přijetí

            Pro rozhodnutí o přijetí si můžete přijít od 27.5. 2019 do 7.6.2019 do modrého pavilonu, vždy od 10-11:30 hodin a od 12:30 - 16:00. Pro jiný termín prosím kontaktujte ředitelku na tel. čísle uvedeném v kontaktech.

 

 

SEZNAM ŽADATELŮ PŘIJATÝCH K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v posledním znění, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání je zveřejněn  a na webových stránkách mateřské školy www.msrokytnice.cz. nejméně po dobu 15 dnů, tj. od 27.5.2019 do 10.6.2019. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená a doručená. Písemné rozhodnutí je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání.
 

Registrační číslo

Výsledek řízení

 

Registrační číslo

Výsledek řízení

MS8/2019/5

Přijato

 

MS8/2019/86

Přijato

MS8/2019/6

Přijato

 

MS8/2019/98

Přijato

MS8/2019/16

Přijato

 

MS8/2019/140

Přijato

MS8/2019/17

Přijato

 

MS8/2019/134

Přijato

MS8/2019/57

Přijato

 

MS8/2019/155

Přijato

MS8/2019/62

Přijato

 

MS8/2019/195

Přijato

MS8/2019/68

Přijato

 

MS8/2019/205

Přijato

MS8/2019/70

Přijato

 

MS8/2019/209

Přijato

MS8/2019/75

Přijato

 

MS8/2019/214

Přijato

MS8/2019/80

Přijato

 

MS8/2019/302

Přijato

MS8/2019/300

Přijato

 

MS8/2019/303

Přijato

MS8/2019/301

Přijato

 

 

 

 Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425