Mateřská škola Vsetín, Rokytnice 425

Rokytnice 425, 755 01 Vsetín

+420 571 412 280
+420 739 492 055
Datová schránka - ackhm2i
email-info@msrokytnice.cz

Prázdninový provoz MŠ 2021

Oznámení o prázdninovém provozu mateřských škol  zřizovaných Městem Vsetín na dobu hlavních prázdnin v roce 2021

Upozornění: plánovaný režim předpokládá běžný provoz všech mateřských škol. V případě zhoršené zdravotní situace bude skutečný provoz operativně přizpůsoben epidemiologickým podmínkám!

 

Po dohodě se zřizovatelem se ředitelky mateřských škol, zřizovaných Městem Vsetín, dohodly na následujícím zajištění provozu v mateřských školách v období 1. 7. 2021 – 31. 8. 2021

 

Týden

Týden

Týden

Týden

Týden

Týden

Týden

Týden

Týden

Týden

Název MŠ

1. 7. – 2. 7

5. 7. – 9. 7.

12. 7. –16. 7.

19. 7. - 23. 7. 

26. 7. – 30. 7.

2. 8. – 6. 8.

 9. 8. – 13. 8. 

16. 8. – 20. 8. 

23. 8. – 27. 8.

30. 8. – 31. 8. 

MŠ Benátky

Z

Z

O

O

Z

Z

Z

Z

O

O

MŠ Jasenka

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

O

O

MŠ Kobzáňova

Z

Z

Z

O

O

O

Z

Z

Z

O

MŠ Luh

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

O

MŠ Ohrada

Z

Z

Z

Z

O

O

Z

Z

O

O

MŠ Rokytnice

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

O

O

O

MŠ Sychrov

O

O

O

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

MŠ Trávníky

O

O

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

O

MŠ Na Kopečku

Z

Z

Z

Z

Z

Z

O

Z

O

Rodiče si mohou podat přihlášku k docházce do kterékoliv mateřské školy na území města Vsetín, která bude v daném termínu zajišťovat provoz. Závazné přihlášky do náhradní mateřské školy si zákonní zástupci vyzvednou v kmenové mateřské škole od 17. 5. 2021 do 28. 5. 2021 a ve dnech 7. a 8. 6. 2021 je vyplněné odevzdají v náhradních mateřských školách. Poplatky, spojené s docházkou dítěte do náhradní mateřské školy, rodiče uhradí v den nástupu do MŠ V HOTOVOSTI do pokladny mateřské školy, do které nastupuje. Bez uhrazení poplatků nebude dítě přijato
!

 

 

TOPlist

Antispam.er.cz