Vítejte na našem webu

Naše škola chce být otevřenou ke všem lidem, kteří projevují upřímný zájem o její život a práci. Tomuto účelu mají sloužit i naše webové stránky. Také jejich prostřednictvím Vám chceme přiblížit činnost školy, informovat Vás o jejích aktivitách, výsledcích a záměrech a usnadnit komunikaci všech aktérů jejího života a práce – učitelů, žáků, rodičů, vedení školy i širší veřejnosti. Doufejme, že se nám to bude dařit. Přivítáme také Vaše náměty, dobře míněné připomínky i konkrétní nabídky pomoci a sponzorské podpory.

Mgr. Jarmila Křížová - ředitelka školy

 

 


Novinky

Směrnice č.2/2016 ke stanovení výše úplaty

19.08.2016 07:09
Směrnice ke stanovení výše úplaty.doc (60416)

—————

Směrnice č.1/2016 - Kritéria pro přijímání dětí k PV 2016

09.03.2016 12:19
Kritéria pro přijímání dětí k PV 2016.doc (164864)

—————

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017

09.03.2016 12:17
Žádost o přijetí dítěte k PV 2016.doc (1367040)

—————

Školní řád

02.09.2013 17:48
Školní řád.doc (111104)

—————